تاکسی های آنلاین

هوشمندانه در شهر جابجا شوید

اسنپ

سامانه هوشمند حمل‌ونقل

تپ‌سی

سرویس درخواست تاکسی آنلاین

الوپیک

سامانه آنلاین خدمات حمل و نقل

بانکی و مالی

بانک‌ها در موبایل شما

آپ

پرداخت آنلاین

همراه بام ملی

نرم افزار همراه بام ملی

تومن

اپلیکیشن تومن کیف پولی در تلفن همراه شما