ایوا

اپلیکیشن پرداخت متفاوت

تومن

اپلیکیشن تومن کیف پولی در تلفن همراه شما

آپ

پرداخت آنلاین

همراه بام ملی

نرم افزار همراه بام ملی

ریالو

تبادل وجه و مدیریت خرید

ایران کارت

پروژه مشتریان وفادار

موبایلت

شعبه چند اینچی بانک سامان

جیبیت

کیف پول الکترونیکی

Add to Home Screen